Nová zelená úsporám 

Green houseÚvodní slovo

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

Program podporuje:

  • kvalitní zateplování rodinných a bytových domů
  • náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb.
  • výstavbu nových RD v pasivním energetickém standardu.

Jsme zaregistrování pod tímto dkazem :

http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-dodavatele/?s=1&st=Ing.+Ivo+Ha%9Aek+-+Stavby&type=nazev