Rekonstrukce

Rekonstrukce domu z 18. století
Praha 9- Hloubětín

Od roce 2012 jsme prováděli rekonstrukci domu z 18. století dle projektu A 1 ARCHITECS

 

V roce 2012 jsme začali pracovat na rekonstrukci rodinného domu pro projekční kancelář  a1architects. Na tomto projektu jsme prováděli zejména statické zajištěné objektu. 

Budova byla z boků tesařsky zapřena, aby po zbourání krovu nedošlo k rozestoupení v místě paty klenby. Následně byly provedeny nové železobetonové věnce a vyzdívky.

Po zhotovení krovu jsme provedli podepření kleneb a jejich částečné nadzvednutí, abychom mohli v místech trhlin provést jejich vyspárování speciální maltou. Po zatvrdnutí této malty jsme provedli odtranění výdřevy.

Dále jsme na této stavbě prováděli izolace proti zemní vlhkosti z PVAc folie.

Také jsme prováděli odkopání okolo domu a provedení drenáž a instalaci nopové folie.

V závěru stavby jsme provedli omítky. V staré historické části byly provedeny omítky z říčního písku a pouze vápna aby bylo dosaženo malého difuzního odporu.

Celý text a dokumenatce je na http://www.a1architects.cz/cs/prace/a1house

a1 house nominován na Mies van der Rohe Award 2015 - Evropská cena za současnou architekturu

http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=19&action=show&id=4323


Období realizace: 2012-2013